Egiptopedia
Advertisement

Hieroglify - system ideograficzno-spółgłoskowo-determinatywnego zapisu języka egipskiego (nie oddający w pełni jego fonetycznej postaci), znany od początku państwowości, wywodzący się niewątpliwie z zapisków piktograficznych (obrazkowych) rychło wytworzył równolegle postać graficznie uproszczoną (hieratyka), od czasów XXV dynastii nawet skrajnie uproszczoną (demotyka). Zapis hieroglificzny (z gr. "święte rysunki") trwał jednak, niezależnie od ewolucji samego języka mówionego, przez cały okres funkcjonowania cywilizacji egipskiej, aż do IV wieku. Stosowany był głównie do reliefowych zapisów na kamieniu, także w malowanych tekstach na ścianach grobowców.

Za wynalazcę hieroglifów uznawany był bóg Tot (Dżehuti) wobec czego pismo miało wymiar mistyczno-magiczno-teologiczny, a znaki hieroglificzne swój odrębny magiczny byt. Teksty zapisywano przeważnie w liniach pionowych, a od czasów Średniego Państwa także poziomo, od prawej ku lewej stronie (zresztą panowała reguła czytania w kierunku przeciwnym do tego, w którym zwrócone były głowy przedstawianych istot żywych).

Odczytanie[]

Próby odczytania pisma hieroglificznego już po zaniknięciu tej umiejętności podejmowano niemal przez wszystkie okresy rozwoju wiedzy nowożytnej; na wielowiekowych błędnych interpretacjach zaciążył przekaz Horapollona. Pierwsze prawidłowe obserwacje poczyniono dopiero w początkach XVII wieku (Warburton, Zoega), kolejne próby podejmowali zarówno filologowie (Akerblad) jak i przedstawiciele innych nauk (fizyk brytyjski Young). Przełomowe okazały się jednak odkrycia Francuza J.F.Champolliona, chociaż jeszcze przez wiele dziesięcioleci próbowano podważyć jego metodę (G.Seyfarth, a także Polak - J.Ręczyński). Wiedza o języku staroegipskim (różnych fazach jego rozwoju) oraz o systemie pisma rozwijana i uzupełniana jest do dziś.

Warto także nadmienić, że w języku egipskim istniało tylko jedno, wspólne pojęcie, dla "pisania" i "rysowania".

Advertisement